UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Objasniti razliku između analitičkih i eksperimentalnih metoda identifikacije objekta upravljanja. 2. Objasniti ključne fenomene u upravljanju procesima. 3. Objasniti način i ulogu pravilnog izbora mjernog sistema i aktuatora u sistemu upravljanja sa negativnom povratnom spregom. 4. Interpretirati osnovne principe složenih sistema upravljanja tehnološkim procesima 5. Ocijeniti prednosti i mane različitih metoda upravljanja 6. Uspostaviti vezu između tehnika modeliranja i problema upravljanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ
MIHAILO MICEV