ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuju vrste ispitivanja na električnim mašinama. 2. Razlikuju osnovna ispitivanja koja se realizuju kod bilo koje električne mašine (ispitivanje stanja izolacije, ispitivanje zagrijavanja i sl.). 3. Objasne specifičnosti u ispitivanjima transfrmatora. 4. Objasne specifičnosti u ispitivanjima mašina jednosmjerne struje. 5. Objasne specifičnosti u ispitivanjima sinhronih mašina. 6. Objasne specifičnosti u ispitivanjima asinhronih mašina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV2x1
3S
MARTIN ĆALASAN3x1
3S