MIKROPROCESORI U INDUSTRIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasniti ulogu i značaj mikroprocesora u industriji, kao i preopozna područja njihove primjene; 2. Objasni arhitekturu i organizaciju mikrokontrolera/mikroračunara; 3. Upotrijebi programske jezike za mikrokontrolere/mikroračunare (C, C++, …); 4. Programski podrži periferije i interfejse mikrokontrolera/mikroračunara (A/D i D/A konverzija); 5. Objasniti pojam upravljanja u realnom vremenu i programski ga podržati; 6. Razlikuje najčešće korištene interfejse u elektroenergetici; 7. Primijeni senzore ze mjerenje karakterističnih fizičkih veličina u industriji; 8. Primijeni i softverski podrži PLC (Programmable Logical controller) u automatizaciji idustrijskih procesa; 9. Upotrijebi Internet i mobilnu telefoniju kao prenosni medij za upravljanje na daljinu;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
20B
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
20B