PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ
LAZAR ŠĆEKIĆ2x1
16B
SAŠA MUJOVIĆ2x1
16B