PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR ŠĆEKIĆ1x1
15B
MILOŠ JELOVAC1x1
14B
SAŠA MUJOVIĆ2x1
15B