Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ JELOVAC1x1
15B
1x1
15B
SAŠA MUJOVIĆ3x1
15B