Jadranka Radović


Jadranka Radović
Šifra: 130127
Prezime i ime: Jadranka Radović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEMI3 x 10 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2ELEKTROENERGETSKI KABLOVI3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Katić V., Mujović S., Radulović V., & Radović, J.The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics EmissionAdvances in Electrical and Computer Engineering
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V.A. & Radović, J.Improved Analytical Expression for Calculating Total Harmonic Distortion of PC ClustersElectric Power Systems Research
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V. & Radović, J.Power Quality Based Classification and Modelling of Small Loads and GeneratorsInternational Journal of Electrical Engineering Education

21.07.2020

Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku i predlog ocjena


19.07.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Konacni rezultati


16.07.2020

Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi

Termin popravnog zavrsnog ispita je petak, 17.07.2020. u 11h, sala 204


14.07.2020

Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi

Termin za uvid u radove je 15.07.2020., u 9.30h, kabinet 312 Obavezno je nošenje maski.


13.07.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Popravni zavrsni ispit


12.07.2020

Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi

Rezultati zavrsnog ispita


06.07.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Prijava za popravni zavrsni ispit


06.07.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Rezultati


02.07.2020

Energetika i automatika-Visokonaponske mreže i vodovi

Termin zavrsnog ispita je 03.07.2020., u 10h, sala204 Obavezno je nošenje maski i pridržavanje mjera za prevenciju širenja virusa COVID-19.


01.07.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Termin zavrsnog ispita


27.06.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Prijavljivanje za zavrsni ispit


26.06.2020

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Elektroenergetski kablovi

Priprema za zavrsni ispit


Opširnije