Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR ŠĆEKIĆ2x1
26B+5P
ZORAN MILJANIĆ3x1
26B+5P