FACTS I HVDC KOMPONENTE ENERGETSKE ELEKTRONIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ JELOVAC1x2
24B+1S+3P
MIHAILO MICEV1x1
24B+1S+3P
MARTIN ĆALASAN3x1
24B+1S+3P