DEREGULACIJA ELEKTROENER.SEKTORA I TRŽIŠTE EL.ENER


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MUJOVIĆ
LAZAR ŠĆEKIĆ

Zadaci za vježbu