Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
10B
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
10B

PLC

Servo motor

Servo motor

Optički senzori

Koračni motori.