MODELOVANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
8B
BOŽO KRSTAJIĆ3x1
8B