PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVOD. PRETVARAČA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV3x1
8B
VLADAN VUJIČIĆ3x1
8B