Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja:. 1. Utvrdi i prepozna uslove i zahtjeve u kojima se koriste adaptivni sistemi upravljanja; 2. Razlikuje i opisuje vrste adaptivnih sistema upravljanja i funkcije njihovih komponenti; 3. Utvrdi različite kriterijume performansi koji se primjenuju kod adaptivnih sistema upravljanja (srednja kvadratna greška, kriterijum najmanjih kvadrata greške, itd.); 4. Izuči i primjenjuje razne adaptivne metode za identifikaciju parametara nepoznatog (LMS – Least Mean Square, RLS – recursive Least Square, itd.); 5. Sintetizuje regulator čiji se je parametri mijenjaju (adaptiraju) na takav način da sistem u realnim okolnostima postiže performanse referentnog sistema (MRAC – Model Reference Adaptive Control); 6. Modeluje i simulira adaptivne sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽO KRSTAJIĆ3x1
12B+2S
LUKA MARTINOVIĆ1x1
12B+2S