TELEKOMUNIKACIONE MREŽE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x1
3B+5S
IGOR RADUSINOVIĆ2x1
3B+5S
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
3B+5S
1x1
3B+5S