Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razumije principe i metode prenosa informacija telekomunikacionim mrežama 2. Opiše arhitekturu i funkcije telekomunikacione mreže 3. Objasni značenje pojma mrežnog protokola i ukratko opisije primjere najznačajnih telekomunikacionih protokola 4. Objasni pojam telekomunikacionog servisa i predstavi primjere iz prakse 5. Objasni sledeće funkcije telekomunikacione mreže: kontrola greške, kontrola zagušenja, kontrola protoka i pouzdani prenos. 6. Objasni i primijeni osnovne koncepte modelovanja telekomunikacionih mreža

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
4B+1S+1P
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
4B+1S