Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Lab - WLAN

19.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 14. nedelju predavanja

13.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe QoS

13.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Predavanje - IoT i WSN

06.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe - 13. termin

06.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 12. termin predavanja

28.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe - Adresiranje

28.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 11. termin

18.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 10. termin

13.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe - 9. termin

08.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 9. i 10. termin

03.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe za 8. termin

01.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe za 24.03

23.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 8. i 9. termin

22.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 6. termin

16.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Materijal za 5. termin

09.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Računske vježbe - 2 i 3 termin

25.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Lab vježbe 1

18.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Vježbe 1

11.02.2020