Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN SUBOTIĆ1x7
70B
MARA ŠĆEPANOVIĆ3x1
80B+39P
2x2
80B+39P
STEVAN ĐURĐEVIĆ1x1
10B
VANJA VELJOVIĆ1x8
80B

ВАЖНО

XI недеља

X недеља

Nova objava - 28.11.2023 15:13