Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razumije pojmove iz oblasti Linearne algebre i analitičke geometrija (pojam vektora, matrice, determinante, sistema linearnih jednačina, ravni i prave u prostoru). 2. Razumije osnovne pojmove i operacije sa komplesnim brojevima 3. Razumije pojmove iz oblasti matematičke analize (pojam realnog broja, realnog brojnog niza i njegovu konvergenciju, graničnu vrijednost, neprekidnost i diferencijabilnost funkcije jedne promjenljive) 4. Rješava složene probleme iz navedenih oblasti 5. Primjenjuje ove pojmove i metode rješavanja problema u drugim oblastima koje proučava na svom studijskom programu 6. Koristi literaturu iz ovih oblasti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija