Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Odlaganje kolokvijuma, termini predavanja i vježbi

24.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin konsultacije i informacije o pristupu

23.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Zadaci za samostalan rad i grupne online konsultacije (3)

19.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Važne informacije o kolokvijumu: prijave i termin polaganja

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

7. Predavanje - Prava i ravan

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Vježbe - Nizovi

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin održavanja vježbi i link za pristup

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Selekcija predloga rješenja zadataka za samostalni rad

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Link za pristup online konsultacijama

16.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Link za pristup vježbama

13.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Novi termin e-konsultacija

11.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

6. predavanje - SLJ

11.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Novi termin održavanja vježbi

11.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Vježbe - Prava i ravan

10.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin održavanja nastave

10.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Vjezbe za 6. sedmicu

04.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

4. i 5. Predavanje - Matrice i determinante

04.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Vježbe za 5. sedmicu

25.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Online konsultacije

22.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

3. predavanje - Kompleksni brojevi

21.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Zadaci za samostalan rad i grupne online konsultacije

17.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

2. predavanje - Vektori

13.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Vježbe - 1.,2. i 3. sedmica

10.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

1. predavanje - Vektori

07.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

20.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku

07.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Prvi dodatni ispitni rok

02.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

11.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Popravni završni ispit

03.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati završnog ispita

29.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Završni ispit

22.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Bodovno stanje prije završnog ispita

02.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin konsultacija

02.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin održavanja vježbi

25.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Popravni kolokvijum

16.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Kolokvijum

25.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Novi termin pregleda radova

18.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

16.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Bodovno stanje prije drugog dodatnog ispitnog roka

11.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Prvi dodatni ispitni rok - rezultati

04.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

26.08.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita - ETR i EA

11.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Popravni završni ispit

06.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Grupne konsultacije

31.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezultati završnog ispita

29.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Završni ispit

23.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Rezulati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-MATEMATIKA I

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

13.12.2018


1 | 2