Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše osnovne pojmove i istorijat komutacionih sistema. 2. Objasni multipleksiranje na konkretnim primjerima. 3. Opiše koncepte digitalne komutacije kola. 4. Objasni funkcionisanje digitalnog komutacionog sistema. 5. Opiše funkcije signalizacije i sinhronizacije. 6. Klasifikuje komutatore paketa i opiše njihove osnovne karakteristike. 7. Objasni funkciju rutiranja i način funkcionisanja rutera. 8. Klasifikuje optičke komutatore i opiše njihove osnovne karakteristike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
1S

Obavještenje o načinu održavanja nastave u petom terminu (29.10.2021)

Termin održavanja računskih vježbi 22.10.

Obavještenje o načinu održavanja nastave u četvrtom terminu (22.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja nastave u trećem terminu (15.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja nastave u drugom terminu (08.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja predavanja u prvom terminu nastave (01.10.2021. godine

Vježbe 1-4

Vježbe 9 i 10

Materijal za 9. i 10. termin predavanja

Vježbe 7 i 8

Materijal za osmo predavanje

Materijal za sedmi termin predavanja