Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše osnovne pojmove i istorijat komutacionih sistema. 2. Objasni multipleksiranje na konkretnim primjerima. 3. Opiše koncepte digitalne komutacije kola. 4. Objasni funkcionisanje digitalnog komutacionog sistema. 5. Opiše funkcije signalizacije i sinhronizacije. 6. Klasifikuje komutatore paketa i opiše njihove osnovne karakteristike. 7. Objasni funkciju rutiranja i način funkcionisanja rutera. 8. Klasifikuje optičke komutatore i opiše njihove osnovne karakteristike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
1S+1P
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1S+1P

Termin održavanja završnog i popravnog završnog ispita

Informacija o terminu održavanja popravnog kolokvijuma

Informacija o terminu održavanja kolokvijuma

Promjena termina održavanja ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

Termini održavanja ispita u septembarsom roku

Vježbe 9 i 10

Vježbe 6, 7 i 8

Vježbe 5

Vježbe 1-4

Vježbe 9 i 10

Materijal za 9. i 10. termin predavanja