Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

05.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja završnog ispita nakon odbrane seminarskih radova

31.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja završnog ispita i predlog ocjena

25.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termin odbrane seminarskog rada

28.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termini održavanja završnih ispita

28.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

24.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termin popravnog kolokvijuma

09.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati kolokvijuma

20.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termin održavanja kolokvijuma

29.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku i predlog ocjena

17.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termini polaganja ispita u septembarskom roku.

13.08.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja Popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

02.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Odbrana seminarskih radova

30.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita u januarskom roku

30.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja kolokvijuma

23.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom

30.08.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termini ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

01.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

16.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termini Završnog i Popravnog završnog ispita

03.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Odbana seminarskih radova

01.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

29.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-KOMUTACIONI SISTEMI

Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku

09.08.2017