Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

02.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Odbrana seminarskih radova

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita u januarskom roku

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja kolokvijuma

23.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom

30.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini ispita u septembarskim rokovima

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

01.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

16.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termini Završnog i Popravnog završnog ispita

03.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Odbana seminarskih radova

01.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Komutacioni sistemi

Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku

09.08.2017