Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Objasni principe rada najvažnijih mikrotalasnih pasivnih sklopova. • Objasni principe rada miikrotalasnih oscilatora i pojačavača. • Projektuje elementarna kola za prilagođenje. • Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC1.5x1
4B+1P
LUKA LAZOVIĆ1x1
4B+1P
1x1
4B+1P
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
4B+1P