Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: Razlikuje pojam linearnosti i nelinearnosti, definiše nelinearni element i nelinearno kolo; Odredi v-i karakteristiku nelinearnog otporničkog kola i da analizira to kolo koristeći jedan od metoda (analitički, grafički, u djelovima-linearnu aproksimaciju); Izvrši sintezu željene karakteristike koristeći konkavni i konveksni otpornik; Odredi dinamičku rutu i analizira u djelovima-linearno kolo I reda; Formuliše nelinearne jednačine stanja koje opisuju nelinearno kolo II reda i kvalitativno opiše njihovo ponašanje koristeći koncept ravnotežnih stanja, trajektorije i faznog portreta; Analizira ponašanje nelinearnih oscilatora i objasni fenomen skoka; Simulira na računara rad nelinearnih kola, kritički sagledava dobijene rezultate i prezentuje ih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ1x1
4B+1P
VESNA RUBEŽIĆ3x1
4B+1P