MIKROTALASNA KOLA I MJERENJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR DEDIĆ1x1
6B
LUKA LAZOVIĆ1x1
6B
ANA JOVANOVIĆ1.5x1
6B
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
6B