OSNOVI MAŠINSKOG UČENJA I VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: formira model problema koji želi riješiti primjenom tehnika mašinskog učenja; razumije algoritme mašinskog učenja, mogućnosti i nedostatke njihove primjene pri rješavanju konkretnih problema; primijeni adekvatnu matematičku aparaturu, algoritme i tehnike mašinskog učenja na konkretne podatke i u rješavanju konkretnih problema, te izvrši njihovo prilagođavanje i modifikovanje u slučaju potrebe; opiše i interpretira rezultate primjene tehnika mašinskog učenja; razumije matematičke i teorijske koncepte na kojima počivaju algoritmi mašinskog učenja; modeluje i simulira podatke i eksperimente neophodne za analizu, verifikaciju i komparaciju kako postojećih tako i modifikovanih, odnosno, novorazvijenih tehnika mašinskog učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PLANINIĆ1x1
17B+1S
1x1
17B+1S
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN3x1
17B+1S