ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA II


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ1x1
2B
VESELIN IVANOVIĆ3x1
2B