Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
91B+10S+5P

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

kolokvijum i raspored polaganja

predavanja, 7. 5. 2021.

predavanja 16. 4. 2021.