Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
93B+10S+13P

Engleski jezik IV, Covid ispitni rok

Engleski jezik IV, rezultati kolokvijuma i završnog ispita, septembar 1

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma