Branka Živković


Branka Živković
Šifra: 196328
Prezime i ime: Branka Živković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1PREVOD EK. TEKST. SA ENGL. SA OSN. TERMINOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2PREVOD PR. TEKST. SA ENGL. SA OSN. UR. T. (REV)0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK1.8 x 10 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE1 x 11 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK 5-FUNKCIONALNA SINTAKSA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK 6 -TRANSFORMACIONA SINTAKSA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije