Branka Živković


Branka Živković
Šifra: 196328
Prezime i ime: Branka Živković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke1PREVOĐENJE TEKSTOVA PRAVNE STRUKE SA ENGL. JEZIKA1 x 11 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke2PREVOĐENJE TEKSTOVA EKONOMSKE STRUKE SA ENGL. JEZI1 x 11 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne2ENGLESKI JEZIK U RAČUNARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE1 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ENGLESKI JEZIK V FUNKCIONALNA SINTAKSA0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI TRANSFORMACIONA SINTAKSA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije