Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x1
4B+7S+9P
BUDIMIR LUTOVAC3x1
92B+7S+9P
2x1
50B

Rezultati kolokvijuma (novembar 2021)

Raspored grupa za kolokvijum

Kolokvijum (2021)

Računske vježbe

Završni ispit - Septembar 2021-rezultati

Kolokvijum - rezultati

Predavanje 6

Predavanja