Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x1
29B+7S
BUDIMIR LUTOVAC3x1
79B+7S+12P
2x1
50B

Rezultati završnog ispita

Završni ispit - raspored grupa

Rezultati Kolokvijuma - 2022

Kolokvijum-raspored grupa (2022)

Izmjena termina nastave

Prvi čas

Predavanje 6

Predavanja