Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC
BORIS MARKOVIĆ

Prvi čas

Rezultati završnog ispita_Septembar 2022

Septembar 2022 - Ispit

Konačni rezultati

Popravni Završni ispit - novi termin

Završni ispit - rezultati

Predavanje 6

Predavanja