Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN
MILAN JOVANOVIĆ1x2
89B+9S
MILOŠ BRAJOVIĆ3x1
89B+9S+11P
1x2
89B+9S+11P
1x2
89B+9S

Rezultati ispita sa preliminarnim predlogom ocjena

Raspored grupa za polaganje ispita

Testovi na DL platformi

Nastava - 27.05.2021

Nastava 06.05.2021

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Materijal sa vježbi