BEZBJEDNOST I ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ3x1
64B+21S+15P
1x2
64B+21S