Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasniti ulogu i značaj sistema za upravljanje bazom podataka (DBMS); 2. Opisati osnovne postulate ralacione algebra i relacionog modela podataka; 3. Projektovati bazu podataka upotrebom modela objekti-veze (E/R - Entity-Relationship model); 4. Prepoznati strukturu SQL-a (SQL – Structured Query Language); 5. Formirati SQL upite; 6. Odlučiti o načinu predstavljanja nedostajućih podataka; 7. Normalizovati bazu podataka do trećeg, odnosno Boyce-Codd-ovog, normalnog oblika; 8. Upotrijebiti indekse, optimizovati SQL upite i uspostaviti integritet i sigurnost podataka; 9. Upotrijebiti SQL upite u drugim programskim jezicima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ2x2
81B+9S+34P
NEĐELJKO LEKIĆ1.5x1
81B+9S+34P
IRENA OROVIĆ1.5x1
81B+9S+34P

Rezultati nakon uvida u radove

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

Termin popravnog završnog ispita

Promjena termina popravnog završnog ispita

Prijava za popravni završni ispit

Rezultati ispita i predlog ocjena

Prezentacije sa predavanja 2020

Normalizacija

SQL SELECT II dio

SQL SELECT III dio

SQL SELECT I

Rukovanje podacima