Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasniti ulogu i značaj sistema za upravljanje bazom podataka (DBMS); 2. Opisati osnovne postulate ralacione algebra i relacionog modela podataka; 3. Projektovati bazu podataka upotrebom modela objekti-veze (E/R - Entity-Relationship model); 4. Prepoznati strukturu SQL-a (SQL – Structured Query Language); 5. Formirati SQL upite; 6. Odlučiti o načinu predstavljanja nedostajućih podataka; 7. Normalizovati bazu podataka do trećeg, odnosno Boyce-Codd-ovog, normalnog oblika; 8. Upotrijebiti indekse, optimizovati SQL upite i uspostaviti integritet i sigurnost podataka; 9. Upotrijebiti SQL upite u drugim programskim jezicima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ
IRENA OROVIĆ
STEFAN VUJOVIĆ

Rezultati drugog septembarskog roka

Rezultati prvog septembarskog termina

Rezultati popravnog ispita

PROMJENA TERMINA POPRAVNOG ISPITA

Rezultati ispita

PROMJENA TERMINA ISPITA

Prezentacije sa predavanja 2022

Nedostajući podaci

Prezentacije sa predavanja 2020

Normalizacija

SQL SELECT II dio

SQL SELECT III dio