Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   07.10.2020
  Prezentacije sa predavanja 2020
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   17.12.2019
  Normalizacija
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   26.11.2019
  SQL SELECT III dio
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   26.11.2019
  SQL SELECT II dio
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   05.11.2019
  Rukovanje podacima
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   05.11.2019
  SQL SELECT I
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   04.12.2018
  Scripts
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   06.11.2018
  Primjer prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   16.10.2018
  Lekcija 3 - Relacioni model
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-BAZE PODATAKA -   14.01.2018
  Prezentacije sa predavanja