Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasniti ulogu i značaj sistema za upravljanje bazom podataka (DBMS); 2. Opisati osnovne postulate ralacione algebra i relacionog modela podataka; 3. Projektovati bazu podataka upotrebom modela objekti-veze (E/R - Entity-Relationship model); 4. Prepoznati strukturu SQL-a (SQL – Structured Query Language); 5. Formirati SQL upite; 6. Odlučiti o načinu predstavljanja nedostajućih podataka; 7. Normalizovati bazu podataka do trećeg, odnosno Boyce-Codd-ovog, normalnog oblika; 8. Upotrijebiti indekse, optimizovati SQL upite i uspostaviti integritet i sigurnost podataka; 9. Upotrijebiti SQL upite u drugim programskim jezicima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ2x2
86B+5S
NEĐELJKO LEKIĆ1.5x1
86B+5S+25P
IRENA OROVIĆ1.5x1
86B+5S+25P

Link za pristup vježbama

Link za pristup predavanjima.

Raspored grupa za kolokvijum

Termin kolokvijuma

Predavanja iz predmeta Baze podataka

Rezultati covid roka

Prezentacije sa predavanja 2020

Normalizacija

SQL SELECT II dio

SQL SELECT III dio

SQL SELECT I

Rukovanje podacima