Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti: 1. Upoznat sa BSP metodologijom za planiranje razvoja informacionih sistema, sistemskom strukturnom analizom, metodama verifikacije i ocjenjivanja softverskih sistema. 2. Upoznat sa naprednim metodologijama projektovanja informacionog sistema, dokumentacijm projekta informacionog sistema, osnovama modelujućeg jezika UML. 3. Osposobljen da koristi savremene programske alate za modelovanje podataka, modelovanje baze podataka i modelovanje informacionog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x2
57B+28S+58P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
57B+28S+58P

Drugi termin u septembarskom roku je 13.09.2021. sala 204 u 16h

Rezultati roka septembar 1

Termini u septembarskom roku

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

Termin popravnog zavrsnog ispita

Rezultati zavrsnog ispita

Ажурирани материјал за рачунске вјежбе

Иновиране презентације за школску 2020/2021

Primjeri za program 1.

materijal - 10.09.2018 10:18

Nova objava - 28.08.2017 17:36

Nova objava - 28.08.2017 17:32