Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti: 1. Upoznat sa BSP metodologijom za planiranje razvoja informacionih sistema, sistemskom strukturnom analizom, metodama verifikacije i ocjenjivanja softverskih sistema. 2. Upoznat sa naprednim metodologijama projektovanja informacionog sistema, dokumentacijm projekta informacionog sistema, osnovama modelujućeg jezika UML. 3. Osposobljen da koristi savremene programske alate za modelovanje podataka, modelovanje baze podataka i modelovanje informacionog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x2
59B+20S
NIKOLA ŽARIĆ3x1
59B+20S+16P

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

Termin popravnog ispita je 08.02.2022. u 12.15h, sala 019

Rezultati završnog ispita

Bodovi sa domaceg

Termin zavrsnog ispita je 19.01.2022., sala106, po sledecem rasporedu:

Ажурирани материјал за рачунске вјежбе

Иновиране презентације за школску 2020/2021

Primjeri za program 1.

materijal - 10.09.2018 10:18

Nova objava - 28.08.2017 17:36

Nova objava - 28.08.2017 17:32