PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti: 1. Upoznat sa BSP metodologijom za planiranje razvoja informacionih sistema, sistemskom strukturnom analizom, metodama verifikacije i ocjenjivanja softverskih sistema. 2. Upoznat sa naprednim metodologijama projektovanja informacionog sistema, dokumentacijm projekta informacionog sistema, osnovama modelujućeg jezika UML. 3. Osposobljen da koristi savremene programske alate za modelovanje podataka, modelovanje baze podataka i modelovanje informacionog sistema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x2
57B+28S+58P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
57B+28S+58P