Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti: 1. Upoznat sa BSP metodologijom za planiranje razvoja informacionih sistema, sistemskom strukturnom analizom, metodama verifikacije i ocjenjivanja softverskih sistema. 2. Upoznat sa naprednim metodologijama projektovanja informacionog sistema, dokumentacijm projekta informacionog sistema, osnovama modelujućeg jezika UML. 3. Osposobljen da koristi savremene programske alate za modelovanje podataka, modelovanje baze podataka i modelovanje informacionog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x2
59B+20S
NIKOLA ŽARIĆ3x1
59B+20S+16P

Termin zavrsnog ispita je 19.01.2022., sala106, po sledecem rasporedu:

Rezultati popravnog kolokvijuma

Nadoknada predavanja

Domaci

Odlaganje predavanja

Ажурирани материјал за рачунске вјежбе

Иновиране презентације за школску 2020/2021

Primjeri za program 1.

materijal - 10.09.2018 10:18

Nova objava - 28.08.2017 17:36

Nova objava - 28.08.2017 17:32