Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje decimalne brojne veličine zapisane u fomatima sa nepomičnom i pomičnom tačkom (fixed-point i IEEE 754 floating-point farmat zapisivanja) i vrši osnovne računske operacije nad njima, 2. Detaljno analizira i opiše funkcionisanje sekvencijalnog kola proizvoljnog stepena složenosti, 3. Projektuje sekvencijalno kolo na bazi opisa zadatka koji je potrebno izvršiti, 4. Detaljno opiše različite tipove instrukcije i formate njihovog mašinskog zapisa u računaru, 5. Programira u MIPS asemblerskom jeziku: Konvertuje program ili dio programskog koda zapisanog u programskom jeziku C u odgovarajući MIPS simbolički (asemblerski) oblik, 6. Detaljno analizira funkcionisanje aritmetičko-logičke jedinice namijenjene izvršavanju operacija zahtijevanih instrukcijama MIPS asemblerskog jezika, 7. Detaljno analizira funkcionisanje datapatha (procesorske jedinice) i kontrolne jedinice računara namijenjenog jednostavnom–jednotaktnom, ali i aktuelnom–multitaktnom izvršavanju pojedinačnih instrukcija, 8. Detaljno analizira funkcionisanje kontrolne jedinice računara bazirane na Mooreovom tipu sekvencijalnog kola sa konačnim, ali ipak različitim brojem stanja za različite instrukcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUŠANOVIĆ1x2
35B+9S+36P
VESELIN IVANOVIĆ3x1
35B+9S+36P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Odlaganje vremenskog termina održavanja nastave 20. 12. 2023.

Termin održavanja POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

Rezultati redovnog kolokvijuma

Kompletan materijal za predmet Arhitektura Računara

Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita od prosle godine

ECTS katalog za 2020/2021

Primjeri drugog kolokvijuma

Materijali sa predavanja

Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita