Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 02. 12. 2020.

02.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 25. 11. 2020.

25.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita od prosle godine

19.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 18. 11. 2020.

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 11. 11. 2020.

11.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 04. 11. 2020.

04.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijal - prezentacija koja je upotrebljavana prilikom izvodjenja nastave 28. 10. 2020.

28.10.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

ECTS katalog za 2020/2021

30.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Kompletan materijal za predmet Arhitektura Računara

22.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Slajdovi iz asemblera - II dio

24.10.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Slajdovi iz Asemblera - prvi dio

16.10.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Primjeri drugog kolokvijuma

22.11.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Vjezbe

28.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita

28.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ARHITEKTURA RAČUNARA

Materijali sa predavanja

28.09.2017