Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Nacrta elementarne funkcije. 2. Izvrši osnovne računske opreacije sa vektorima. 3. Izvrši osnovne računske operacije u skupu kompleksnih brojeva. 4. Poznaje osnovne elemente matričnog računa. 5. Sprovede postupak rješavanja sistema linearnih jednačina Gaussovim metodom. 6. Poznaje pravila diferenciranja. 7. Sprovodi postupak ispitivanja jednostavnije funkcije i skicira njen grafik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x2
130B+21P
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ3x1
130B+21P

Rezultati poslije popravnog kolokvijuma

Nastava

Nastava

Nastava

Tremin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Nastava

Rezultati popravnih kolokvijuma

Primjer zadatataka za zavrsni ispit

Rezultati prvog kolokvijuma

Domaci