Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje osnovne operacije nad skupovima. Definiše pojam relacije, predstavi relacije u skupovnom, matričnom i grafovskom obliku i definiše i izračunava kompoziciju relacija. 2. Razumije pojam i objasni svrhu minimizacije logičkih funkcija i minimizira logičke funkcije do četiri promjenljive korišćenjem Karnoovih mapa. 3. Primjenjuje pravougaonu, trougaonu šemu kodiranja i Hemingov kod za kodiranje, detekciju greške i dekodiranje binarne sekvence. 4. Objašnjava različite tipove grešaka 5. Primjenjuje metode za numeričko računanje integrala i izvoda funkcija datih kao skup mjerenja 6. Izračunava koeficijente Fourierove transformacije za periodične funkcije 7. Definiše osnovne statističke koncepte: srednja vrjednost, varijansa, standardna devijacija, median, histogram, matematicko očekivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2x1
69B+8P
ISIDORA STANKOVIĆ2x1
60B
LJUBIŠA STANKOVIĆ3x1
129B+8P

Termin popravnog kolokvijuma - ČETVRTAK, 25. MAJ

Termin za gledanje radova je srijeda, 24.05.2023. u 10h, kabinet 312

Rezultati II kolokvijuma

Drugi kolokvijum - grupe i termini

Rezultati prvog kolokvijuma

Prvi kolokvijum - termin i grupe

Primjer II kolokvijuma

Zadaci - Furijeovi redovi

Primjer I kolokvijuma