Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje osnovne operacije nad skupovima. Definiše pojam relacije, predstavi relacije u skupovnom, matričnom i grafovskom obliku i definiše i izračunava kompoziciju relacija. 2. Razumije pojam i objasni svrhu minimizacije logičkih funkcija i minimizira logičke funkcije do četiri promjenljive korišćenjem Karnoovih mapa. 3. Primjenjuje pravougaonu, trougaonu šemu kodiranja i Hemingov kod za kodiranje, detekciju greške i dekodiranje binarne sekvence. 4. Objašnjava različite tipove grešaka 5. Primjenjuje metode za numeričko računanje integrala i izvoda funkcija datih kao skup mjerenja 6. Izračunava koeficijente Fourierove transformacije za periodične funkcije 7. Definiše osnovne statističke koncepte: srednja vrjednost, varijansa, standardna devijacija, median, histogram, matematicko očekivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBIŠA STANKOVIĆ
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ
ISIDORA STANKOVIĆ

Rezultati drugog septembarskog roka

Drugi termin provjere znanja u septembarskom roku je 13.09.2023. u 9.15h, sala 016

Prvi termin u septembarskom roku je 06.09.2023. u 9.00h, sala 019

Septembarski rok

Uvid u radove za studente koji su ispit radili u sali 019 je 28.06.2023 u 10h, kabinet 312.

Primjer II kolokvijuma

Zadaci - Furijeovi redovi

Primjer I kolokvijuma