STONO IZDAVAŠTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Navede i objasni podjelu grafike na računaru (rasterska i vektorska grafika); 2. Koristi osnovne alate za kreiranje i oblikovanje objekata, organizuje objekte na stranici i primijeni osnovne efekte u programu Corel DRAW; 3. Kreira i pripremi za štampu flajer, naljepnicu, vizit kartu, letak; 4. Koristi osnovne alate za editovanje fotografije, rad sa selekcijama i slojevima i tonsku i kolornu korekciju fotografije u programu Adobe Photoshop; 5. Razlikuje formate datoteke fotografija i njihove karakteristike, pravilno tumači osnovne parametre slike i prilagođava ih namjeni; 6. Dizajnira razne pozadine, kombinuje više fotografija, organizuje slojeve na tako dobijenoj slici, te primjenjuje razne modove miješanja i stilove; 7. Kreira, uredi i pripremi za štampu dokument sa više stranica koristeći program Adobe InDesign;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
64B+21S+13P
1x1
32B+10S
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN1.5x1
64B+21S+13P
1x1
32B+11S