Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Navede i objasni podjelu grafike na računaru (rasterska i vektorska grafika); 2. Koristi osnovne alate za kreiranje i oblikovanje objekata, organizuje objekte na stranici i primijeni osnovne efekte u programu Inkscape; 3. Kreira i pripremi za štampu flajer, naljepnicu, vizit kartu, letak; 4. Koristi osnovne alate za editovanje fotografije, rad sa selekcijama i slojevima i tonsku i kolornu korekciju fotografije u programu Adobe Photoshop; 5. Razlikuje formate datoteke fotografija i njihove karakteristike, pravilno tumači osnovne parametre slike i prilagođava ih namjeni; 6. Dizajnira razne pozadine, kombinuje više fotografija, organizuje slojeve na tako dobijenoj slici, te primjenjuje razne modove miješanja i stilove; 7. Kreira, uredi i pripremi za štampu dokument sa više stranica koristeći program Adobe InDesign;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PLANINIĆ1x2
50B+17S
ISIDORA STANKOVIĆ1.5x1
50B+17S+13P
MILAN JOVANOVIĆ1x2
50B+17S
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
50B+17S+13P

Termin drugog kolokvijuma sa rasporedom grupa

Termin kolokvijuma sa rasporedom grupa

Termin nastave 22.03.2024.

Obavještenje o prvom terminu nastave

Popravni kolokvijum - Inkscape

I popravni kolokvijum (Inkscape)

Sedma vježba - GIMP 3

Materijal za treći termin GIMP-a

Šesta vježba

Materijal za drugi termin predavanja iz GIMP-a

Link na slike za GIMP

Materijal za prvo predavanje i vježbe iz GIMP-a