Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Procijeni kvalitet centralne procesorske jedinice, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za nju. 2. Razlikuje komponente na matičnoj ploči, tipove magistrala i portova, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 3. Navede tipove elektronskih, optičkih i magnetnih memorija, i tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 4. Objasni principe rada grafičke kartice i monitora, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 5. Objasni principe rada tastature i miša. 6. Objasni sistem napajanja računara, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 7. Prepozna tipične kvarove računara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ2x5
44B+7S
MILENA ERCEG2x5
50B
NIKŠA TADIĆ3x1
94B+7S+17P

Rezultati popravnog završnog ispita

Vanredni kolokvijum iz Računarskog hardvera (31.01.2022.)

Rezultati završnog ispita

Ispit iz Računarskoh hardvera (18.01.2022.)

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum iz Računarskog hardvera

Vježbe 7

Vježbe 6

Vježbe 5

Vježbe 4

Vježbe 3

Vježbe 2