Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Navede i objasni podjelu grafike na računaru (rasterska i vektorska grafika); 2. Koristi osnovne alate za kreiranje i oblikovanje objekata, organizuje objekte na stranici i primijeni osnovne efekte u programu Corel DRAW; 3. Kreira i pripremi za štampu flajer, naljepnicu, vizit kartu, letak; 4. Koristi osnovne alate za editovanje fotografije, rad sa selekcijama i slojevima i tonsku i kolornu korekciju fotografije u programu Adobe Photoshop; 5. Razlikuje formate datoteke fotografija i njihove karakteristike, pravilno tumači osnovne parametre slike i prilagođava ih namjeni; 6. Dizajnira razne pozadine, kombinuje više fotografija, organizuje slojeve na tako dobijenoj slici, te primjenjuje razne modove miješanja i stilove; 7. Kreira, uredi i pripremi za štampu dokument sa više stranica koristeći program Adobe InDesign;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
64B+24S+6P
1x1
64B+24S+6P
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN1.5x1
64B+24S+6P
1x1
64B+24S+6P

I popravni kolokvijum (Inkscape)

Raspored grupa za kolokvijum

Nastava - petak 18. mart 2022.

Nastava 26. 02. 2021.

Obavještenje u vezi sa nastavom predvidjenom za 19.02. 2021.

Rezultati nakon I kolokvijuma

Sedma vježba - GIMP 3

Materijal za treći termin GIMP-a

Šesta vježba

Materijal za drugi termin predavanja iz GIMP-a

Link na slike za GIMP

Materijal za prvo predavanje i vježbe iz GIMP-a