Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše specifičnosti mobilnog radio kanala. 2. Specificira mehanizme prostiranja signala u mobilnom radio kanalu. 3. Definiše parametre frekvencijske i vremenske selektivnosti mobilnog radio kanala. 4. Opiše tehnike kombinovanja u cilju umanjenja uticaja fedinga na kvalitet ostvare mobilne radio veze. 5. Razumije koncept GSM i UMTS mreže.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN VELJOVIĆ3x1
6S+21P
1x1
6S+21P

Nastava 16.04.

Kolokvijum

Nastava 09.04.

Sedmo predavanje

Šesto predavanje

Peto predavanje