Obavještenja - Elektrotehnički fakultet


Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   09.04.2024
  Nastava 16.04.
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   02.04.2024
  Nastava 09.04.
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   02.04.2024
  Kolokvijum
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   26.03.2024
  Sedmo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   19.03.2024
  Šesto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   17.03.2024
  Peto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   06.03.2024
  Četvrto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   01.03.2024
  Treće predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   26.02.2024
  Drugo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   16.02.2024
  Prvo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   15.09.2023
  Konaćni rezultati septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   04.09.2023
  Rezultati prvog septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   21.06.2023
  Rezultati nakon popravog završnog ispita
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   10.06.2023
  Rezultati završnog ispita
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   30.05.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   16.05.2023
  Popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   09.05.2023
  Deseto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   03.05.2023
  Deveto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   18.04.2023
  Osmo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   18.04.2023
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   10.04.2023
  Kolokvijum
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   08.04.2023
  Sedmo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   28.03.2023
  Šesto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   21.03.2023
  Peto pedavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   14.03.2023
  Četvrto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   03.03.2023
  Treće predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   23.02.2023
  Drugo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   20.02.2023
  Prvo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   09.02.2023
  Obavještenje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   27.09.2022
  Rezultati ispita od 27.09.2022.
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   17.09.2022
  Rezultati ispita nakon drugog septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   06.09.2022
  Rezultati ispita nakon prvog septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   23.06.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   07.06.2022
  Rezultati završnog ispita
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   12.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   27.04.2022
  Jedanaesto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   27.04.2022
  Popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   23.04.2022
  Deseto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   14.04.2022
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   13.04.2022
  Deveto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   31.03.2022
  Osmo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   31.03.2022
  Kolokvijum
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   23.03.2022
  Sedmo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   17.03.2022
  Šesto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   10.03.2022
  Peto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   07.03.2022
  Četvrto predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   26.02.2022
  Treće predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   21.02.2022
  Drugo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   14.02.2022
  Prvo predavanje
Elektrotehnički fakultet--PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNKACIJA -   27.09.2021
  Početak nastave na master studijama iz Principa mobilnih radiokomunikacija

1 | 2