Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ1x1
44B+3P
ANA JOVANOVIĆ3x1
44B+3P

Predavanje 1