TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ1x1
22B
ANA JOVANOVIĆ3x1
28B