PRINCIPI MOBILNIH RADIOKOMUNIKACIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN VELJOVIĆ3x1
24B+3S
1x1
24B+3S