Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   12.01.2022
  Završni ispit
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   29.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma (drugi termin)
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   23.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   23.12.2021
  Dodatni termin za popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   15.12.2021
  Popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   13.12.2021
  Deseto predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   06.12.2021
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   02.12.2021
  Deveto predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   23.11.2021
  Kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   20.11.2021
  Osmo predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   16.11.2021
  Sedmo predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   04.11.2021
  Šesto predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   29.10.2021
  Peto predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   27.10.2021
  Četvrto predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   14.10.2021
  Treće predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   12.10.2021
  Drugo predavanje
Elektrotehnički fakultet-PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO-Principi mobilnih radiokomunikacija -   04.10.2021
  Prvo predavanje