Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Objasni pojam, karakteristike i arhitekturu ekspertnih sistema, te pojam inženjerstva znanja. Prepozna probleme koje je moguće riješiti pretraživanjem. Definiše probleme pretraživanja, razumije podjelu na slijepe i informisane algoritme pretraživanja i primijeni iste u rješavanju odgovarajućih problema. Prepozna probleme koji su pogodni za rješavanje osnovnim tehnikama nauke o podacima (data science). Primijeni osnovne tehnike nauke o podacima. Kreira ekspertne sisteme korišćenjem Experta bibliteke u Python-u.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PLANINIĆ1x1
52B+12P
1x1
52B+3P
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN3x1
52B+12P

Termin predavanja